Logo 25jr jubileum

Het Maas&Waals Mannenkoor bestaat 25 jaar

In goed 25 jaar is er in een groot mannenkoor van alles te beleven. Wij willen u hiervan in het kort een beeld geven.
In de eerste weken van 1993 treffen Ad Versteden, musicus en koordirigent, en Guus van Hulst, bouwondernemer, elkaar en raken aan de praat over een mannenkoor. Ad Versteden heeft er wel oren naar, hij gaat binnenkort met pensioen en dit zou een leuke bezigheid zijn. Guus van Hulst werkt altijd aan de promotie van het Puiflijkse verenigingsleven en ziet hierin een nieuwe mogelijkheid. Eén berichtje in de Gelderlander en op 28 januari 1993 stroomt de grote zaal van Dorpshuis de Lier vol koorzangers en ander ongeregeld.

Vanuit alle dorpen in het Land van Maas en Waal melden zich zangliefhebbers. Als Ad Versteden ook nog verkondigt dat het niet noodzakelijk is dat je kunt zingen om deel te nemen aan een mannenkoor is het besluit snel genomen. Versteden, vooruitstrevend als altijd pakt de koe bij de horens en begint zijn eerste repetitie met het bekende werk "Die Rote Sarafan". Het besluit valt: Maas en Waal heeft een mannenkoor en de naam zal zijn: Maas&Waals Mannenkoor. Een interim bestuur wordt geformeerd en de repetitieavond afgesproken voor donderdagavond.


Al snel overstijgt het aantal leden het cijfer 80. De organisatie wordt professioneel aangepakt door de vorming van een dagelijks bestuur en diverse commissies en nog in hetzelfde jaar (1993) staat het koor in smoking het eerste kerstconcert te zingen.

In 1994 wordt op de ingeslagen weg verder gewerkt en wordt het plan opgevat ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding in 1995 een groot bevrijdingsconcert te organiseren. Regionaal, landelijk en internationaal worden contacten gelegd. Het programma ziet er degelijk uit. We meet again is de slogan om een aantal van onze bevrijders naar Druten te halen. Een tot in alle hoeken gevulde Ewaldenkerk is het gevolg, hoogwaardigheidsbekleders van alle rangen en standen en daar staat het Maas&Waals Mannenkoor te stralen en zingt de sterren van de kerkhemel. Nog datzelfde jaar 1994 wordt Marco Bakker gecontracteerd.

In 1996 nodigen wij Berdien Stenberg uit en in 1997 is Ernst Daniël Smid onze gast. Het leverde volle kerken op en het was inspirerend  te zingen met deze coryfeeën. Echter het bleek dat bruintje dit niet zou kunnen trekken. Lokale toppers en zangers uit eigen gelederen zouden in het vervolg onze solisten zijn. Naast dirigent Versteden helpt 2e dirigent Dick Bakker en later Endy Bogaerts met het verkrijgen van muziekkennis en repetitiebegeleiding. We krijgen een eigen podium en een grote aanhanger om dit gevaarte te kunnen vervoeren. Inmiddels trekt het koor ook leden uit Oss en omgeving.

Natuurlijk is niet alles hosanna. Het koor kent zijn ups en downs. Vanaf de eeuwwisseling loopt het aantal leden gestaag terug, de vergrijzing slaat ook hier toe. Qua zang blijft het koor goed presteren. Gewild zijn de jaarlijkse kerstconcerten, maar ook andere evenementen worden gebruikt om naar buiten te treden. Er wordt in 1998 en 2001 deelgenomen aan het festival voor Mannenkoren te Meijel. De vakjury geeft het koor uitstekende beoordelingen.Voorjaar, zomer, najaar en winterconcerten met andere verenigingen evenals benefietconcerten. Deelname aan de viering van 600 jaar Oss, de Wijchense korendag, de Vierdaagse kerkdienst in de St.Stevenskerk te Nijmegen  etc.

Voor 2003, het jaar van het tienjarig bestaan, wordt als thema "alles stroomt" gekozen. Het werkwoord stromen, in dit geval in de meest uitgebreide betekenis. De rivieren welke het Land van Maas&Waals begrenzen stromen, het geluid van het koor stroomt en ons leven stroomt door. Bij stromen werd in 2003 ook gedacht aan overstroming. 50 jaar na de ramp van 1953 reist het koor naar Zeeland om samen met een jongerenkoor en een gospelkoor in Zierikzee het concert van verbondenheid te zingen. Na 12 ½ jaar komt er een einde aan de tomeloze inzet van Ad Versteden. Het koor is hem veel dank verschuldigd.

Antoine Kop, muziekpedagoog en internationaal bekend bariton, wordt de nieuwe dirigent.Van deze dirigent wordt veel geleerd op het gebied van ademhaling en zangtechniek. Antoine brengt ook de goede samenwerking met het koor van de Osse Opera en samen worden een aantal mooie concerten gemaakt. In 2008 neemt Ton de Waal de dirigeerstok over. Ton brengt al snel een nieuw elan in het koor. Deze professionals zijn belangrijk voor een groot koor, maar de enorme inzet van vele leden in besturen, commissies en activiteiten is toch de kurk waarop een grote vereniging drijft. Zonder die belangeloze inzet is een organisatie als het Maas&Waals Mannenkoor niet levensvatbaar.

Wilt u meer weten over onze optredens, data en plaats bekijk dan de complete lijst.