Ons koor bestaat 30 jaar

In goed 30 jaar is er in een mannenkoor van alles te beleven. Wij willen u hiervan een schets voorhouden.

In de eerste weken van 1993 treffen Ad Versteden, musicus en koordirigent, en Guus van Hulst, bouwondernemer, elkaar en raken aan de praat over het starten van een mannenkoor.
Ad Versteden heeft er wel oren naar; hij gaat bijna met pensioen en zo een koor zou een leuke bezigheid zijn. Guus van Hulst werkt altijd aan de promotie van het Puiflijkse verenigingsleven en ruikt hierin een nieuwe kans.
Eén berichtje in de Gelderlander en op 28 januari 1993 stroomt de grote zaal van Dorpshuis De Lier vol koorzangers en andere geïnteresseerden.

Vanuit alle dorpen in het Land van Maas en Waal melden zich vele zangers.

Als Ad Versteden ook nog verkondigt dat het niet noodzakelijk is dat je kunt zingen om deel te nemen aan een mannenkoor, is het besluit snel genomen.
Het koor gaat van start en de naam zal zijn: Maas&Waals Mannenkoor
Versteden, vooruitstrevend als altijd, pakt de koe bij  de horens en begint zijn eerste repetitie met het bekende werk "Die Rote Sarafan". Een interim bestuur wordt geformeerd en als repetitieavond wordt gekozen voor de donderdagavond.

Al snel heeft het koor meer dan 80 leden. De organisatie wordt professioneel aangepakt door de vorming van een dagelijks bestuur en diverse commissies.    

Nog datzelfde jaar (1993) staat het koor in smoking het eerste kerstconcert te zingen.
In 1994 wordt op de ingeslagen weg verder gewerkt en wordt het plan opgevat om -bij gelegenheid van 50 jaar bevrijding in 1995 een groot bevrijdingsconcert te organiseren. Regionaal, landelijk en internationaal worden contacten gelegd.
Het programma ziet er degelijk uit.
” We’ll meet again” is de slogan en daarom is alles erop gericht om een aantal van onze bevrijders naar Druten te halen. Een tot in alle hoeken gevulde Ewaldenkerk is het gevolg: hoogwaardigheidsbekleders van alle rangen en standen en daar staat het Maas & Waals Mannenkoor te stralen en zingt de sterren van de kerkhemel.

In 1994 wordt Marco Bakker gecontracteerd.
Berdien Stenberg nodigen wij in 1996 uit en in 1997 is Ernst Daniël Smid onze gast. Het leverde volle kerken op en het was inspirerend te zingen met deze coryfeeën. Helaas bleek dat bruintje dit niet kon blijven trekken. Lokale toppers en zangers uit eigen gelederen zouden in het vervolg onze solisten zijn.

       

Naast dirigent Versteden helpt 2e dirigent Dick Bakker en later Endy Bogaerts met het verkrijgen van muziekkennis en repetitiebegeleiding. We krijgen een eigen podium en een grote aanhanger om dit gevaarte te kunnen vervoeren. Inmiddels trekt het koor ook leden uit Oss en omgeving.

Natuurlijk is niet alles hosanna. Het koor kent zijn ups en downs. Vanaf de eeuwwisseling loopt het aantal leden gestaag terug, de vergrijzing slaat ook hier toe. Qua zang blijft het koor goed presteren. Gewild zijn de jaarlijkse kerstconcerten, maar ook andere evenementen worden gebruikt om naar buiten te treden. Er wordt in 1998 en 2001 deelgenomen aan het festival voor Mannenkoren te Meijel. De vakjury geeft het koor uitstekende beoordelingen.                                                                

Voorjaar, zomer, najaar en winterconcerten met andere verenigingen evenals benefietconcerten. Deelname aan de viering van 600 jaar Oss, de Wijchense korendag, de Vierdaagse kerkdienst in de St.Stevenskerk te Nijmegen  etc.

Voor 2003, het jaar van het tienjarig bestaan, wordt als thema "alles stroomt" gekozen.
Het werkwoord stromen, in dit geval in de meest uitgebreide betekenis.
De rivieren welke het Land van Maas & Waals begrenzen stromen, het geluid van het koor stroomt en ons leven stroomt door. Bij stromen werd in 2003 ook gedacht aan overstroming. 50 jaar na de ramp van 1953 reist het koor naar Zeeland om samen met een jongerenkoor en een gospelkoor in Zierikzee het concert van verbondenheid te zingen.
Na 12 ½ jaar komt er een einde aan de tomeloze inzet van Ad Versteden. Het koor is hem veel dank verschuldigd.

Antoine Kop, muziekpedagoog en internationaal bekend bariton, wordt de nieuwe dirigent.
Van hem wordt veel geleerd op het gebied van ademhaling en zangtechniek. Antoine brengt ook de goede samenwerking met het koor van de Osse Opera en samen wordt een aantal mooie concerten gegeven.

Ton de waal zittendIn 2008 neemt Ton de Waal de dirigeerstok over. Ton brengt al snel een nieuw elan in het koor. Het ledenaantal stabiliseert op ca 60 en er wordt voorzichtig een start gemaakt met het moderniseren van het repertoire.
Dat de dirigent bedreven is in het maken van bewerkingen voor mannenkoor komt daarbij goed van pas.  Zo ontstaat een mix van Slavische nummers, klassiek werk, muziek met een religieus karakter, stukken uit musicals, volksliederen en populaire werken.
De snelheid waarmee Ton de Waal nieuwe nummers instudeert is- mede gestoeld op zijn uitgekiende ondersteuning op de toetsen- nauwelijks te evenaren. Hij zal ons koor ruim 15 jaar dirigeren.  

Het vijf en twintig jarig jubileum in 2018 wordt groots gevierd met een concert op 27 mei in de H. Alphonsiuskerk in Beneden-Leeuwen Opera Familie is uitgenodigd en daarnaast zal pianist Piet Bron ons begeleiden bij onze eigen nummers.
De nazit bij Hotel de Twee Linden, tezamen met vele genodigden, is heel plezierig.

In december 2019 werken we samen met Harmonie Koning Willem III in een concert genaamd “Warme Winterklanken”. Onze vaste bezoekers (en dat zijn er vele) spreken massaal uit dat dit het beste concert is dat ze in die periode van ons koor hebben gehoord. Via de Rotary zijn 300 mensen uitgenodigd, die werkzaam zijn in de zorg. Ook zij gaven aan genoten te hebben van een mooie uitvoering.
Vooral de serene uitvoering -op viool- van het thema uit de film “Schindlers List” maakt grote indruk.

Koor met nieuwe outfitIn diezelfde periode krijgen alle mannen -naast de deftige smoking- een nieuwe outfit aangemeten: een licht blauw overhemd met een gedistingeerd giletje boven een donkerblauwe broek. Dat ziet er meteen een stuk frivoler uit.

In 2020 krijgen we te maken met de corona-perikelen. We kunnen niet meer repeteren. Of soms in een kleinere bezetting met onderlinge afstand. En dan weer helemaal niet….. En dan weer wel…voor even.
Gelukkig hebben we die periode als koor overleefd. Het ledental blijft stabiel, mede dankzij de onderlinge contacten die we onderhouden via ons lijfblad (Mannenpraat) en de attenties die het bestuur verzorgt bij gelegenheid van Kerstmis en Pasen. Na ruim een jaar relatieve stilstand kan het koor weer volop aan de gang.

Begin 2024 gaan we op zoek naar een nieuwe dirigent en na een interim periode van enige maanden (o.l.v. Ingeborg Hubens) treedt Marco ‘t Hart aan als de nieuwe muzikaal leider. Het ondertekenen van zijn contract -in het bijzijn van 50 zangers- is een formeel moment tijdens zijn eerste repetitie op 23 mei.dirigent Marco t Hart

Professionele musici zijn belangrijk voor een koor, maar de enorme inzet van vele leden in bestuur, commissies en bij activiteiten…… dat is toch de kurk waarop een vereniging drijft. Die belangeloze inzet resulteert erin dat een organisatie als het Maas & Waals Mannenkoor zijn levensvatbaarheid blijft behouden..

Wilt u meer weten over onze optredens, data en plaats bekijk dan elders op de site de complete lijst