De muziek commissie adviseert het bestuur over het te zingen repertoire. In de muziek commissie zijn vertegenwoordigd een lid van het bestuur, de dirigent en voor zover mogelijk van elke partij een koorlid.

Op dit moment wordt de muziek commissie gevormd door de volgende heren:

- Peter Dolfing bestuurslid       
- Ton de Waal dirigent
- Jan Salet commissielid
- Wim Hoogervorst       commissielid  
- Chris Plante commissielid
- Kees van Osch commissielid
-Ton Keijzers commissielid