Elk jaar worden door ons koor verschillende concerten, optredens en andere activiteiten georganiseerd. Het doen slagen van deze activiteiten vraagt om een goede organisatie en samenwerking. De activiteiten commissie heeft hierin een zeer belangrijke taak en zij organiseert, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, deze verschillende activiteiten. Een afgevaardigde vanuit het bestuur is de voorzitter van de commissie.

Op dit moment wordt de activiteiten commissie gevormd door de volgende heren:

- Peter Dolfing bestuurslid
- Gerard Verhoeven commissielid
- Harry Gerritsen commissielid
- Ben Bergevoet commissielid
- Wil van Sommeren commissielid