Elk jaar worden door ons koor verschillende concerten, optredens en andere activiteiten georganiseerd. Het doen slagen van deze activiteiten vraagt om een goede organisatie en samenwerking. De activiteiten commissie heeft hierin een zeer belangrijke taak en zij organiseert namens het bestuur deze verschillende activiteiten.

Op dit moment wordt de activiteiten commissie gevormd door de volgende heren:

- Peter Dolfing bestuurslid
- Gerard Verhoeven commissielid
- Harry Gerritsen commissielid
- Ben Bergevoet commissielid
- Wil van Sommeren commissielid