Om ons koor goed te kunnen laten functioneren moeten de financiën op orde zijn.  Ook is het gewenst dat hierover duidelijk en volledig wordt gecommuniceerd met alle leden. Elk jaar wordt er een jaarvergadering gehouden en hieraan voorafgaand beoordeelt de kascontrole commissie de financiële gang van zaken van het koor. Zij rapporteert hierover aan de leden.

Op dit moment wordt de kascontrole commissie gevormd door de volgende heren:

- Hans van Kuijk projectleider
- Jan Hendrikse commisielid