Het dagelijks bestuur en de directie van het Maas&Waals Mannenkoor wordt gevormd door:

- Voorzitter Gerard Strikker 0487 - 512 541
- Secretaris  Jan Melis 06  - 5045 9287
- Penningmeester Johan Koopmanschap 06 - 407 56 752
- Bestuurslid ACT&MUZ com Peter Dolfing 06 - 575 50 327           
- Bestuurslid PR&A com        Peter Dolfing a.i. 06 - 575 50 327     
     
- Dirigent Marco 't Hart  
     

Hier vindt u de oud bestuursleden van het Maas&Waals Mannenkoor