www.druten.nl
Op deze website vind je veel actuele informatie over Puiflijk, gelegen in de gemeente Druten.

www.knzv.nl
Deze link brengt je naar de homepagina van "Koninklijk Nederlands Zangers Verbond" de overkoepelende organisatie van zangverenigingen.

www.knzv-middennederland.nl
Midden Nederland is één van de 6 regionale verenigingen van het "Koninklijk Nederlands Zangers Verbond".

www.koornetwerk.nl/
Deze site wil de diverse kleurrijke koorwerelden in Nederland met elkaar verbinden.
Ruim 1,7 miljoen Nederlanders zijn actief bezig met zingen!

www.nederlandsmuziekinstituut.nl
Het Nederlands Muziek Instituut is de centrale bewaarplaats voor het muzikale erfgoed van Nederland. Dit Instituut conserveert, ontsluit en stelt bronnenmateriaal beschikbaar aan het publiek.