De doelstelling van ons koor kan als volgt worden samengevat:
-    We willen een koor zijn wat zich actief in de regio en daarbuiten met passie voor muziek zal profileren.
-    We hebben de ambitie om ons kwalitatief steeds door te ontwikkelen in een naar buiten gerichte uitnodigende en open sfeer.
-    Waar mogelijk zullen we de samenwerking met andere koren bevorderen en ook het initiatief daartoe nemen.
-    We zetten ons in voor 4 tot 6 concerten op jaarbasis waarbij er ruimte is voor suggesties van de leden.
-    Het artistiek beleid wordt door de dirigent in samenspraak met de muziek commissie gerealiseerd.
-    We willen aantrekkelijke muziek brengen voor een zo breed mogelijk publiek.