Om ons koor goed te kunnen laten functioneren moeten de financiĆ«n op orde zijn.  Ook is het gewenst dat hierover duidelijk en volledig wordt gecommuniceerd met alle leden. Elk jaar wordt er een jaarvergadering gehouden en hieraan voorafgaand beoordeelt de kascontrole commissie de financiĆ«le gang van zaken van het koor. Zij rapporteert hierover aan de leden.

Op dit moment wordt de kascontrole commissie gevormd door de volgende heren:

- Hans van Kuijk      projectleider  
- Jan Hendrikse commisielid