De muziek commissie adviseert het bestuur over het te zingen repertoire. In de muziek commissie zijn vertegenwoordigd een lid van het bestuur, de dirigent en voor zover mogelijk van elke partij een koorlid.

Op dit moment wordt de muziek commissie gevormd door de volgende heren:

- Peter Dolfing bestuurslid       
- Ton de Waal dirigent
- Jan Salet commissielid
- Wim Hoogervorst       commissielid  
- Chris Plante commissielid
- Kees van Osch commissielid
- Ton Keijzers commissielid
   

De PR commissie verzorgt namens het bestuur de verschillende PR activiteiten.

Op dit moment wordt de PR commissie gevormd door de volgende heren:

- Dorus Pastoors bestuurslid
- Kees van Osch    commissielid
- Hans van Kuijk commissielid
- Cor Sonneveldt commissielid
- Marius Smits commissielid
   

Elk jaar worden door ons koor verschillende concerten, optredens en andere activiteiten georganiseerd. Het doen slagen van deze activiteiten vraagt om een goede organisatie en samenwerking. De activiteiten commissie heeft hierin een zeer belangrijke taak en zij organiseert namens het bestuur deze verschillende activiteiten.

Op dit moment wordt de activiteiten commissie gevormd door de volgende heren:

- Peter Dolfing  bestuurslid
- Gerard Verhoeven   commissielid
- Harry Gerritsen    commissielid
- Harrie v.d. Geer commissielid
- Ben Bergevoet commissielid
   

Om ons koor goed te kunnen laten functioneren moeten de financiĆ«n op orde zijn.  Ook is het gewenst dat hierover duidelijk en volledig wordt gecommuniceerd met alle leden. Elk jaar wordt er een jaarvergadering gehouden en hieraan voorafgaand beoordeelt de kascontrole commissie de financiĆ«le gang van zaken van het koor. Zij rapporteert hierover aan de leden.

Op dit moment wordt de kascontrole commissie gevormd door de volgende heren:

- Hans van Kuijk      projectleider  
- Jan Hendrikse commisielid